Auto w Łodzi / 2018
Serwis o łodzkim rynku motoryzacyjnym

Usługi motoryzacyjne w Łodzi – trend wzrastający

Z wykonanej analizy rynku usług motoryzacyjnych w Łodzi a właściwie bardziej stopniem zainteresowania udziałem w tym rynku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wynika że końcówka obecnego roku przyniosła bardzo wysoki wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.


5051 statystyka uslug Usługi motoryzacyjne w Łodzi   trend wzrastający

Końcówka obecnego roku przyniosła bardzo wysoki wzrost
w trendzie popularności rejestrowania usług motoryzacyjnych (Bad.: Brux/5051.us)

 

Dane porównawcze oparłem na różnicy wniosków rejestracyjnych w stosunku do ilości wyrejestrowań. Z wykresu widzimy wyraźnie załamanie na przełomie ubiegłego roku, kiedy składano więcej wniosków o rezygnację działalności niż jej otwarcie. W październiku obecnego roku widzimy już zupełnie inną sytuację, wzrost nie odnotowany od dwóch lat.
Czyżby sytuacja na rynku usług motoryzacyjnych poprawiła się na tyle, że popularność tym sektorem w branży zwabia więcej przedsiębiorczych osób?

 

Pamiętajmy o tym, że jest to wynik szacunkowy pewnego trendu i nie odnosi się do stanu gospodarki lokalnej. (Brux)

 

reklama belka Usługi motoryzacyjne w Łodzi   trend wzrastający

 

2013.11.20 | 719 ID


                

  • A A A