Auto w Łodzi / 2018
Serwis o łodzkim rynku motoryzacyjnym

Koniec opłacalności CNG – prezent od Rządu

Z dniem 1 listopada 2013 roku infrastruktura CNG przechodzi do świata – wszystkich zmarłych. To skutki decyzji polskich władz o wprowadzeniu akcyzy (podatku) na paliwo napędowe z gazu ziemnego.

 

Dla przypomnienia, CNG czyli skompresowany gaz ziemny (90% metan) pod ciśnieniem ok.23 MPa, to czyste paliwo silnikowe, które nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki technologicznej. Wartość opałowa gazu ziemnego, w zależności od jego składu równa jest około 35,6 MJ/m&#179. Liczba oktanowa gazu ziemnego wynosi około 105 jednostek. (Odmianą CNG – jest LNG gaz w postaci skroplonej wymaga przechowywania w temperaturze -160&#176 C maksymalnie do 4 dni).

 


5051 cng Koniec opłacalności CNG   prezent od Rządu

Orientacyjne ceny paliw gazowych po wprowadzeniu akcyzy na CNG
CNG w hurcie dla stacji odbioru wynosi 2,32 PLN od PGNiG. (Graf.: Brux/5051.us)

 

 

reklama belka Koniec opłacalności CNG   prezent od Rządu

 

Zaletą CNG jest niższy stopień spalania niż benzyny, niska cena za 1dm&#179, gdzie koszt przebycia 100km samochodem osobowym wyposażonym w instalację CNG wynosi ok. 16 PLN i oczywiście czystość produktów spalania (prawdziwa ekologia).
Wadą zaś wyższy koszt instalacji, cięższy zbiornik z uwagi na grubsze ścianki i oczywiście bardzo kiepski rozwój infrastruktury tankowania takiego gazu lecz wcale nie wynikający ze strony zainteresowania klientów.

5051 cng opel Koniec opłacalności CNG   prezent od Rządu

W Niemczech CNG jest dosyć popularne. Opel fabrycznie montuje butle CNG w modelu Zafira. (Rys.: OPEL)

 

CNG wykorzystuje się głównie w pojazdach transportu zbiorowego celem ograniczenia kosztów paliwa. W Europie Zachodniej użytkownicy samochodów osobowych z instalacją CNG tankują swoje auta w dystrybutorach komunikacji zbiorowej zasilając w ten sposób kasę tych przedsiębiorstw.

 

Pytałem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, czy planują uruchomienie dystrybutora CNG dla potrzeb własnych oraz publicznych.
Niestety w odpowiedzi dostałem informacje, że nie ma o tym mowy, MPK nie będzie mieć CNG. Rodzi się więc pytanie dlaczego można to zrealizować np. w takim Elblągu a w Łodzi już nie?
Otóż Rada Miejska w Łodzi skupia się bardziej na mechanizmach sprytnego okładania mieszkańców haraczami niż szukania źródeł uczciwego przychodu, wszak to pierwsze przychodzi łatwiej – taka mentalność łódzkich urzędników.

 


5051 cng elblag Koniec opłacalności CNG   prezent od Rządu

Kampania promocyjna w Elblągu (Fot.: źródło www.portel.pl)

 

W Łodzi jest kilka osób posiadających samochód z instalacją CNG, Wiele miesięcy wcześniej próbowałem nawiązać z nimi kontakt, celem uzyskania informacji jak radzą sobie z tankowaniem. Niestety osoby te nie wykazały woli kontaktu, może uznały, że nie warto tego tematu poruszać.

 

Obecnie po wprowadzeniu akcyzy, cena 1 dm&#179 CNG dla odbiorców fizycznych wynosić będzie ok. 3 PLN (wzrost o 15%) czyli drożej niż paliwo LPG w cenie 2,60 PLN. Biorąc pod uwagę piętrzące się trudności w rozwoju infrastruktury CNG, z punktu widzenia korzyści dla konsumenta faktycznie nie warto już o tym wspominać i zamknąć temat.

 

Niestety, wszystkie paliwa kopalne wymagające wydobycia, obróbki i transportu można łatwo kontrolować aktami prawnymi (ktoś tym steruje w określonym celu). Jedynie produkcja energii elektrycznej może uzyskać miano nielegalnej i może stanowić trudne do kontroli oraz niezależne od decydentów źródło zasilania, co z kolei jest szansą ustalania cen przez popyt a nie politykę. (Brux)

2013.11.1 | 599 ID


                

  • A A A